Tapaamiset

Pyrimme pitämään vähintään kerran kuukaudessa tapaamisia, jolloin jäsenistöä on fyysisesti paikalla. Tapaamisien ensisijaisena tarkoituksena on ylläpitää sosiaalista toimintaa myös muualla, kuin tietokoneiden äärellä. Lisäksi ajatuksia yhdistyksen toiminnasta ja tulevaisuuden visioita toivotaan tulevan esille.

Tapahtumat

Vähintään kerran vuodessa järjestämme yhteisen rennon tapahtuman, jossa ei tarvitse miettiä yhdistyksen asioita. Tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan hankimme tilan, jossa tarjolla ruokaa ja juomaa yhdistyksen puolesta. Yhdistyksen ensimmäisenä vuosipäivänä pidettiin pilkkikisat, josta aiotaan tehdä vuosittainen perinne.

Koulutukset

Vuosittain pyrimme löytämään kaikkia kiinostavan aiheen ja aiheeseen suuntautuneen tapahtuma, johon kaikki pääsevät osallistumaan.