Henkilötietolain (24.4.1999/523) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivämäärä: 15.3.2014

1. Rekisterinpitäjä

QWERTY ry
Purilas 6 A 4
40100 Jyväskylä

2. Rekisterin nimi

QWERTY ry:n jäsenrekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Ylläpitää jäsenrekisteriä yhdistyslain mukaisesti.

4. Rekisterin tiedot

  • etu- ja sukunimi
  • kotiosoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • tunnistetiedot kotisivuille

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  • käyttäjälle itselleen
  • tietoja ei tulla luovuttamaan ylläpitäjien toimesta ulkopuolisille tahoille
  • tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

  • käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana
  • käyttöoikeus rekisteriin on vain rekisterinpitäjällä

7. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja käyttäjärekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse.