Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa tietoutta Internet-verkosta ja sen käyttömahdollisuuksista, sekä ylläpitää ja kehittää jäsentensä keskinäistä yhteydenpitoa ja tietoteknistä osaamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa ylläpitämillään Internet-sivustoilla. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen maksuttomia tietotekniikkapalveluita ja järjestää jäsenilleen koulutustilaisuuksia ja tapaamisia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Jäsenet eivät saa hyötyä taloudellisesti yhdistyksen toiminnasta. Toiminnan tuotot käytetään yhdistystoimintaan edellä mainituilla toimintamuodoilla.